Olen kerännyt tähän lyhyen tietoiskun koskien turvalaseja, koska edelleen törmään aika ajoin työssäni kysymyksiin mitä laseja nykyiset turvalasimääräykset koskevat ja mitkä määräykset ylipäätään ovat. Lisäksi silloin tällöin nousee esiin tapauksia, joissa turvalasimääräyksiä ei ole noudatettu ja lasituksia on jouduttu vaihtamaan jälkikäteen.

Vuoden 2018 alusta astui voimaan uusi rakennusten käyttöturvallisuusasetus, jossa mm. kovennettiin yksityisasuntojen turvalasimääräystä. Aiemmin yksityisasunnoissa voitiin käyttää 6 mm lasia turvalasin sijasta ovissa ja törmäysvaaran alaisissa ikkunoissa. Uusi asetus aiheutti paljon keskustelua alalla ja sitä käsiteltiin useissa työryhmissä. Suomen Tasolasiyhdistyksen aiheesta tekemä ohjeistus kävi lausuntokierroksella useilla tahoilla ja vuoden 2018 loppupuoliskolla saatiin yksimielisyys asetuksen tulkinnasta ja ala otti uuden ohjeistuksen käyttöön.

Nyt siis asuntojenkin ovissa ja törmäysvaaranalaisissa ikkunoissa on käytettävä turvalasia. Törmäysvaaran alaisiksi ikkunoiksi lasketaan ikkunat, joissa lasituksen alareuna lähtee lattiasta tai maanpinnasta alle 700 mm:stä sekä ovien ja kulkuaukkojen vieressä olevat ikkunat, joiden etäisyys kulkuaukosta on alle 300 mm. Huomioitavaa on myös se, että jos lasitukseen voidaan törmätä molemmilta puolin, on molempien puolien oltava turvalasia. Joitakin helpotuksia turvalasin käyttöön sallitaan mm. erittäin kapeissa aukoissa tai ylhäällä ovessa olevissa laseissa, mutta niistä löytyy tarkemmat ohjeet Suomen Tasolasiyhdistyksen nettisivuilta. Turvalasiksi luokitellaan karkaistut, laminoidut ja karkaistut laminoidut lasit.

Portaissa, joissa lasituksen alareuna on vähemmän kuin 1,5 metriä askelmasta tai lepotasosta on myös käytettävä turvalasia. Turvalasituksessa tulee ottaa huomioon myös mahdollinen putoamisvaara, eli jos ikkunaa ei suojata asianmukaisella kaiteella ja lasitus lähtee alle 700 mm lattiasta, tulee lasitus olla laminoitua turvalasia, jos putoamisvaara on yli metrin. Uusi asetus koskee 1.1.2018 jälkeen myönnettyjä rakennuslupia, mutta poikkeuksena aiempaan on se, että myös korjausrakentamisen kohteissa on noudatettava uutta asetusta, kun lasituksia vaihdetaan.

 

Lisätietoa turvalaseista ja määräyksistä löydät alla olevasta linkistä:

https://www.tasolasiyhdistys.fi/lasitietoa/turva-ja-suojalasit/kayttoturvallisuus/

 

-Harri