ENERGIALISÄN KÄYTTÖÖNOTTO 1.3.2022

Raakalasin valmistajat reagoivat viime kuukausina tapahtuneeseen energian hinnan rajuun nousuun ottamalla käyttöön energialisämaksun. Monista eri syistä johtuvat merkittävät hintapaineet maakaasun ja sähkön hinnoissa aiheuttavat suuria kustannushaasteita energiaintensiivisille aloille, kuten lasinvalmistukseen.

Yllä olevat asiat huomioon ottaen, olemme mekin valitettavasti pakotettuja ottamaan käyttöön energilisämaksun. Tapa ja hinnoittelu perustuu tismalleen samaan mekanismiin, joiden pohjalta oma energialisämaksumme lasivalmistajien suunnasta toteutuu.

Energialisämaksu pohjautuu kuukausittaiseen EGIX – European Gas Indexiin, joka määritetään aina seuraavalle kuukaudelle edeltävän kuukauden vastaavan EEX Daily EGIX-arvojen aritmeettisena keskiarvona. Määritys tehdään 7 työpäivää ennen uuden kuukauden alkua käyttäen EGIX:n (THE) kokonaislukuarvoa kyseisenä päivänä ja saatua energialisäveloitusta käytetään koko seuraava kuukausi.

Energialisämaksu on kauppahinnoista riippumaton ja omana erillisenä veloituksenaan laskulle lisättävä elementti eikä sitä peritä, jos indeksi on vastaava tai alle 80 €/MWh.

Veloituksen suuruus tulee siis vaihtelemaan kuukauden välein. Esimerkiksi EGIX-indeksin ollessa kuvitteellisesti 85 €/MWh, olisi energialisämaksun suuruus 0,013 €/kg.

Energialisämaksu tulee voimaan kaikkiin toimituksiin ja noudettaviin tilauksiin 1.3.2022 alkaen. Ilmoitamme kulloinkin tulevan kuukauden sovellettavan energialisämaksun 6 tai 7 työpäivää ennen uuden jakson alkua tällä sivulla.

ENERGIALISÄMAKSU TOISTAISEKSI | 0,00 €/KG

Aiheeseen lilittyviä linkkejä:

European gas index

(Index kohta THE Month, klikkaa graph oikea reuna)

EU Natural gas