MITÄ TARKOITAMME, KUN PUHUMME LAADUSTA

Seloylla on aina kiinnitetty erityistä huomiota tuotteiden laatuun, mutta meille laatu merkitsee paljon enemmän. Laatu muodostuu kaikesta mitä teemme, kaikilla osa-alueilla. Tuotannossa laatu varmistetaan työntekijöidemme korkealla ammattitaidolla, korkealaatuisella konekannalla ja laadunseurannalla. Tuotantolinjallamme oli ensimmäisenä suomessa automaattinen laatuskanneri, ja olemme valmistaneet eristyslaseja edistyksellisellä TPS-BU välilistalla vuodesta 1997. Olemme sitoutuneet vaadittua korkeampiin laatuohjeisiin, sillä haluamme varmistaa tuotteidemme ensiluokkaisuuden. Käytännössä tämä tarkoittaa, että meillä on käytössä eristyslasien FI-merkintä. FI-merkki on Kiwa Inspectan myöntämä sertifiointimerkki, joka kertoo tuotteen laadusta ja turvallisuudesta. Tuotantomääriin perustuvia laatuauditointeja tehdään kahdesti vuodessa, omaseurantaan perustuvia laatutarkastuksia päivittäin.

Pidämme hyvää huolta asiakkaistamme. Panostamme palveluun, teemme paljon konsultointityötä ja neuvomme ja ohjeistamme lasityyppien valinnassa. Meillä on vuosikymmenten ammattitaito lasialalta ja erityisen laaja asiantuntijuus on valttikorttimme markkinoilla. Lisäksi haluamme palvella asiakkaitamme yksilöllisesti ja ripeästi, siksi kehitämme aktiivisesti joustavampia toimintatapoja. Asiakkaamme ovatkin meihin tyytyväisiä, ja heidän tyytyväisyydestään haluamme varmistua mittaamalla asiakaskokemusta säännöllisesti. Seloyn NPS luku oli viime mittauksessa 73. Otamme jatkuvasti vastaan palautetta toiminnastamme ja teemme tarvittavia korjausliikkeitä viipymättä.

Kiinnitämme tarkkaa huomiota työturvallisuusasioihin järjestämällä säännöllisiä ensiapukoulutuksia, perehdyttämällä uudet työntekijät huolellisesti, pitämällä huolta asianmukaisten turvavälineiden kunnosta ja saatavuudesta sekä puuttumalla puutteisiin työturvallisuudessa heti kun ne on havaittu. Johdamme työkykyä suunnitelmallisesti ja koulutamme henkilöstöä jatkuvasti.

Teemme systemaattista työtä sen eteen, että henkilöstömme viihtyy ja jaksaa työssään. Työkykyä mitataan säännöllisesti, ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan ja korjausliikkeitä tehdään mahdollisimman ripeästi. Järjestämme säännöllisesti työhyvinvoinnin kehittämispalavereita ja kannustamme jokaista osastoa osallistumaan ja saamaan äänensä kuuluviin. Lisää työn tekemisestä meillä voit lukea työntekijöiden haastatteluista ura-sivulla.

SELOY OY:N EETTISET PERIAATTEET

Tämä on kuvaus Seloyn eettisistä periaatteista, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Näkemyksemme mukaan yrityksen vahvalla etiikalla on osansa laadun varmistamisessa. Periaatteiden laatimisessa on huomioitu voimassa oleva lainsäädäntö, ja ne pohjautuvat vastuullisen johtamisen näkökulmaan. Nämä periaatteet koskevat jokaista yhtiön työntekijää.

YHDENVERTAISUUS JA TASAPUOLISUUS

 • Emme syrji ketään iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kielen, vakaumuksen, mielipiteen, sukupuolisen suuntautumisen, perhetilanteen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella ja riippumatta siitä, mikä asema heillä yrityksessä on.
 • Kohtelemme kaikkia tasapuolisesti ja annamme jokaiselle tasavertaiset henkilökohtaisen kasvun ja ammatillisen kehityksen mahdollisuudet. Seloylla työntekijän oma aktiivisuus ohjaa vahvasti hänen mahdollisuuksiaan kasvaa ja kehittyä, ja nämä mahdollisuudet tarjotaan kullekin työntekijälle hänen työtehtäviensä ja omien kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti.
 • Emme käyttäydy ketään kohtaan loukkaavasti, uhkaavasti, vihamielisesti, halventavasti, nöyryyttävästi tai hyökkäävästi. Emme hyväksy työpaikkakiusaamista, syrjintää tai muuta sopimatonta käyttäytymistä työympäristössämme ja kunnioitamme yhdessä sopimiamme asioita. Epäsopiva käytös otetaan aina puheeksi työntekijän kanssa esimiehen toimesta.

YMPÄRISTÖ

 • Pidämme toimintamme ympäristövaikutukset mahdollisimman pieninä, noudatamme vastuullisia hankintatapoja ja käytämme kaikkia resursseja niin tehokkaasti kuin mahdollista. Valitsemme mahdollisuuksien mukaan ympäristömerkittyjä tarvikkeita ja vähennämme aktiivisesti paperin määrää toimistossamme.
 • Huolehdimme siisteydestä ja pyrimme tehostamaan jätehuoltoa. Tehtaamme siisteys on ylpeydenaiheemme ja asia, johon vierailijat kiinnittävät toistuvasti huomiota. Siisteys on tärkeää myös työn turvallisuuden kannalta.
 • Työpaikalla otetaan ympäristö huomioon kierrättämällä ja lajittelemalla jätettä. Kun työmenetelmät, logistiikka ja pakkaustavat kehittyvät, raaka-aineiden kulutus ja jätteen määrä vähenevät. Lajittelemme jätelasin uusiokäyttöä varten, ja pyrimme minimoimaan sekajätteen määrän.
 • Tuemme kestävää kehitystä resurssien säilyttämiseksi tuleville sukupolville.

TURVALLINEN JA OIKEUDENMUKAINEN TYÖYMPÄRISTÖ

 • Huolehdimme työntekijöistämme. Kiinnitämme huomiota työntekijöidemme hyvinvointiin mm. panostamalla työkyvyn johtamiseen, tukemalla työntekijöiden liikunta- ja kulttuuriharrastuksia sekä tarjoamalla työntekijöille aamiaisvoileipiä jokaisena aamuna.
 • Pidämme lupauksemme ja kehitämme oikeudenmukaisia, vastuullisia ja molempia osapuolia hyödyttäviä kumppanuussuhteita. Olemme rehellisiä ja kannustamme kumppaneitamme toimimaan samoin.
 • Kaikille työntekijöille maksetaan vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. YK:n ihmisoikeuksien mukaisesti meillä kaikilla on oikeus järjestäytyä ammattiliittoon ja valvoa omia etujamme esimerkiksi luottamusmiehen kanssa asioista avoimesti keskustellen.
 • Huolehdimme yhdessä siitä, että työpaikka on turvallinen ottamalla itse vastuun omasta ja työtovereidemme turvallisuudesta. Raportoimme ja otamme opiksemme läheltä piti -tilanteista.
 • Saamme tarpeellisen turvallisuusperehdytyksen työhön tullessamme ja puutumme asiaan, jos joku toinen on vaarassa tai rikkoo turvallisuusohjeita.
 • Varmistamme, että kaikkien työntekijöiden sosiaaliturva on kunnossa ja työnantaja sekä työntekijä osaltaan huolehtivat yhteiskuntavelvoitteidensa suorittamisesta. Pidämme Seloylla huolta siitä, että työntekijämme ovat kattavasti vakuutettuja sekä töissä että vapaa-ajalla.

YHTIÖN OMAISUUDEN SUOJAAMINEN

 • Käytämme Seloyn omaisuutta vain yhtiön liiketoiminnan tarkoituksiin ja käsittelemme käyttöomaisuutta, kuten ajoneuvoja ja laitteita, huolella ja kunnioittaen sekä ilmoitamme mahdollisista varkauksista ja väärinkäytöksistä viipymättä esimiehelle.
 • Suojaamme yhtiön luottamuksellisia ja yksinoikeudellisia tietoja ja luovutamme niitä organisaation ulkopuolelle vasta, kun kirjallinen salassapitosopimus on tehty ja hyväksytty.
 • Sovellamme kaikkia järkeviä tietokonejärjestelmän suojaamisen keinoja ja varmistamme, että salasanat ovat turvallisia ja ajan tasalla. Tuomme mahdolliset aukot tietoturvassa välittömästi esimiehen tietoon.