Meille tulee päivittäin kysymyksiä lasin ominaisuuksiin, käyttökohteisiin ja käyttöikään liittyen. Tässä hieman listattuna yleisimpiä kysymyksiä ja niihin vastauksia.

Turvalasit? Mihin soveltuvat? Käyttökohteet?

Aikanaan turvalasiksi yksityisasuinnoissa laskettiin 6 mm float-lasi, mutta nykystandardien mukaan lasit tulee olla joko karkaistuja, laminoituja tai näiden yhdistelmiä. Jotta turvallisuusvaatimukset täyttyvät tulee aina projektikohtaisesti ottaa huomioon erilaiset kuormat sekä putoamis- ja törmäysvaara. Lähtökohtaisesti näistä on vastuussa kohteen pääsuunnittelija. Turvalaseja käytetään mm. katoissa, julkisivuissa, porraskäytävissä, kaidelaseina, parvekelaseina, suihkukopeissa jne. Turvalasien käytöstä on määritelty tarkemmin Suomen ympäristöministeriön asetuksessa 1007/2017. Suomen tasolasiyhdistys on myös julkaissut ”Turva- ja suojalasit” oppaan, johon kannattaa perehtyä. Opas on ladattavissa

https://www.tasolasiyhdistys.fi/lasitietoa/ohjeet/

Lasien ääneneristävyys?

Kasvaneiden melutasojen vuoksi ääneneristys on yhä enemmän kysytty ominaisuus lasirakenteissa. Häiritsevä ääni tunkeutuu rakennuksiin pääasiallisesti lasien sekä epätiiviiden rakenneosien läpi. Lasipaksuutta kasvattamalla ja vaihtelemalla saadaan eristyslaseille hyviä ääneneristysarvoja. Myös välitilan/välilistan leveys vaikuttaa asiaan. Mikäli vaatimukset nousevat erittäin koviksi, on syytä käyttää laminoituja ääneneristyslaseja. Ääneneristävyydelle on määritelty kolme eri tasoa; Rw, Rw+Ctr & Rw+C – tämä onkin hyvä huomioida jo tarjousta pyydettäessä. Lyhyesti ilmaistuna Rw ilman sovitustermiä tarkoittaa yleistä keskitaajuista ympäristömelua, kuten puhetta, musiikkia tai radiota. Sovitustermiä RW+Ctr käytetään, kun kyseessä on matala- / keskitaajuinen melu, kuten raskas liikenne, potkurikoneet tai teollisuuden alat. Sovitustermiä Rw+C harvemmin käytetään Suomessa.

Esimerkki. 3K-eristyslasi, johon haluttu ääneneristävyys Rw+Ctr 36dB:

3K-6/4/44.2phone-16TPS à Uloin lasi 6 mm float |Keskilasi 4 mm float | Sisälasi 4+4 phonelaminoitu | Välilistat 16 mm

Ääneneristävyys Rw 43 dB / Rw+Ctr 36dB

Mitä tarkoittaa 2K ja 3K rakenne?

Tämä tarkoittaa eristyslasissa olevien lasipaneelien määrää. Esimerkiksi kiinteistä ikkunoista puhuttaessa mainitaan lasituksen olevan 2K tai 3K. Eli 2k-erkkarissa on kaksi lasia ja 3K-erkkarissa 3 lasia kiinnitettynä välilistoilla toisiinsa. 2K-rakenteessa välilistoja on 1kpl ja 3K-rakeenteessa 2kpl.

Mitä U-arvo kertoo?

U-arvolla tarkoitetaan lämmönläpäisykerrointa ja sen yksikkö on W/m2K. Se kertoo lämmöneristämiskyvystä, mitä pienempi lukema sitä parempi on lämmöneristyskyky. Nykyään energiavaatimukset rakennuksille ovat tarkoin määriteltyjä ja esimerkiksi ikkunarakenteilla on 1.0 W/m2K vaade. Usein tämä vaatii lasilta vielä tuotakin alhaisempaa arvoa, jotta ikkunan kokonaisarvossa päästään tuohon.

Mikä on lasin takuu?

Lasi on suhteellisen hauras materiaali ja sillä ei ole rikkoutumistakuuta. Oikein asennettuna ja käytettynä se kuitenkin toimii vuosikymmeniä. Taso- ja eristyslasille on määritelty standardit, joiden mukaan niitä tulee tarkastella.

Miksi ikkunalasin ulkopinta huurtuu ja onko se vaarallista?

Tätä ns. kondenssi ilmiötä saattaa esiintyä etenkin keväällä ja syksyisin, kun vesihöyry tiivistyy kosteudeksi. Esimerkiksi voidaan ottaa kostea, tyyni ja suhteellisen lämmin yö, jolloin lasin pinta säteilee lämpöä kylmälle taivaalle niin paljon, että ikkunalasi jäähtyy ulkoilmaa kylmemmäksi. Aamuauringon lämmittäessä ulkoilmaa, tiivistyy kosteus kylmän lasin pintaan. Mikäli lasin lämpötila laskee alle kastepisteen, vesi tiivistyy eli lasipinta huurtuu. Ikkunan ulkopintaan tiivistyvä kosteus kertoo siis onnistuneesta hyvin lämpöä eristävästä ikkunavalinnasta eikä tämä ole vaarallista.

Mitä lasi painaa?

Lasin painon voi laskea seuraavalla kaavalla: lasin paksuus (mm) x lasin tiheys (2,5 kg/dm3) x lasin pinta-ala (m2)

Esimerkki.  6 mm paksu float-lasi, koko 1200x1300mm à 6*2,5*1,56= 23,4kg

Auringonsuojaus, mitä tarkoittaa G-arvo?

Auringonsuojalasien tarkoituksena on estää auringonsäteilystä johtuva liiallinen energian (lämmön) pääsy sisätiloihin. Markkinoilla on saatavilla niin värillisiä, peiliheijasteisia kuin lähes värittömiä pinnoitettuja auringonsuojalaseja. G-arvolla tarkoitetaan aurinkoenergian kokonaisläpäisyä, matala g-arvo osoittaa siis sen, että lasi päästää lävitseen vain vähäisen määrän auringon lämpöä.

Palonsuojalasit ja niiden luokittelu?

Palonsuojalasit ovat laseja, joita käytetään paloa osastoivissa rakenteissa. Ne käytännössä estävät liekkien, savun ja kuumien palokaasujen tunkeutumisen lasin vastakkaiselle puolelle. Ne luokitellaan standardin mukaisesti kolmeen eri paloluokkaan, E, EW ja EI. Luokan E lasit pysyvät tiiviinä liekkejä ja palokaasuja vastaan. Kuumuuden läpäisylle ei kuitenkaan ole vaatimuksia. Luokan EW laseissa rakenteen tulee rajoittaa lämpösäteilyn läpäisyä, pintalämpötilan nousulle ei kuitenkaan ole annettu vaatimusta. EI-luokan eristävyys rajoittaa lisäksi vastakkaisen puolen pintalämpötilan nousun. Tämä kriteeri on sama kuin ei valoa läpäisemättömilläkin rakenteilla.

Voiko kuluttaja ostaa eristyslaseja tai muita lasituotteita Seloy Oy:ltä?

Valitettavasti meillä ei ole suoraa kuluttajakauppaa, vaan toimimme yhteistyössä lasia käyttävän rakennusteollisuuden kanssa. Kyselyt ohjaamme asiakkaillemme: alumiini- ja teräsrakentajille, ikkuna- ja ovitehtaille sekä lasiliikkeille.