Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä ja sen arvostamisesta. Seloylla pyrimme tekemään kaikki hankinnat mahdollisuuksien mukaan Suomesta. Myös muiden yritysten tekemillä valinnoilla on suuri merkitys ja kannustammekin suosimaan kotimaisia palveluita sekä tuotteita.

”Jos jokainen suomalainen käyttää 10 euroa kuukaudessa lisää suomalaisiin tuotteisiin, kotimaisen tuotannon kysyntä kasvaa 900 M € ja verotulojen määrä puolestaan 300 M €, mikä merkitsee vuositasolla 10 000 uutta työpaikkaa.” Väite pohjautuu kansatalouden laskelmiin, joita Suomalaisen Työn Liitto on käyttänyt nostaakseen esiin suomalaisten tuotteiden ja palveluiden ostamisen vaikutukset työllisyyteen. Viesti on toki pelkistetty monimutkaisista panos-tuotos-laskelmiin pohjautuvista laskelmista, mutta tätä voidaan käyttää hyvänä muistisääntönä.

Valitsemalla Avainlipun valitset varmasti kotimaisen työn ja osaamisen. Avainlippu-merkki voidaan myöntää Suomessa valmistetulle tuotteelle tai Suomessa tuotetulle palvelulle. Lisäksi tuotteen tai palvelun kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Keskimäärin Avainlippu-tuotteiden kotimaisuusaste on yli 80 prosenttia.

Kotimaisuusaste tarkoittaa suomalaisten kustannusten osuutta tuotteen tai palvelun omakustannusarvosta. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen tai palvelun tuotantoon kohdistuvat kustannukset.

Sinivalkoisesta Valinnasta löydät kaikki Avainlippu- ja Design from Finland -merkin käyttöoikeuden saaneet tuotteet ja palvelut sekä yritykset, joille on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkki.

https://sinivalkoinenvalinta.suomalainentyo.fi/

Mitä Avainlippu Seloylle tarkoittaa?

Meillä Seloylla kotimaisuus on arvovalinta – se on meille tärkeää niin työllistämisen kuin tuotannonkin osalta. Pyrimme tuottamaan kaiken mahdollisen Suomessa ja suosimaan paikallisia toimijoita aina kun mahdollista. Vastuullisena toimijana haluamme, että työntekijämme viihtyvät ja voivat hyvin, uusille työntekijöille taataan hyvä perehdytys sekä työturvallisuus on tärkeä osa kokonaisuutta. Henkilöstön kanssa on laadittu strategiset tavoitteet, joita kohti yhdessä kuljemme. Nämä tavoitteet on nimetty ”Menestyksen portaiksi”, portailla eteneminen on jokaisen Seloylaisen vastuulla. Laatuun kiinnitämme myös erityistä huomiota ja se muodostuu kaikesta mitä teemme. Panostamme asiakaspalveluun, teemme paljon konsultointityötä ja neuvomme sekä ohjeistamme lasityyppien valinnassa. Suomalaista osaamista on aina pidetty arvossa ja haluamme, että se on niin jatkosakin.

*************************

Seloy eristyslaseille on myönnetty suomalaisesta työstä kertova yhteisömerkki – Avainlippu tunnuksen on myöntänyt Suomalaisen Työn Liitto osoituksena Suomessa tehdystä työssä, vastuullisuudesta sekä suomalaisesta osaamisesta. Suomalaisen tuotteen ostajana teet hyvän valinnan, josta on hyötyä sekä sinulle, että koko Suomelle.