Oletko koskaan miettinyt mitä lasille tapahtuu sen käyttöiän jälkeen? Tässä artikkelissa kerromme rakennuslasin kiertokulusta tiivistetysti aina valmistuksesta sen elinkaaren päättymiseen asti.

Tavallinen rakennuslasi eli float-lasi valmistetaan hiekasta, soodasta, dolomiitista ja kalkista. Lisäksi kierrätettyä lasisirua lisätään seokseen yleensä noin 10-30% riippuen valmistajasta. Float-prosessissa lasiseos sulatetaan kuumassa 1600-asteisessa uunissa ja levitetään sulan tinakerroksen päälle kemiallisesti kontrolloidussa ympäristössä. Lasi jäähdytetään hallitusti ja valmis lasilevy vedetään pois tinan päältä. Valmiit lasilevyt kuljetetaan eteenpäin lasinjalostamoille, joissa ne jatkojalostetaan eri käyttötarkoituksia varten.

Rakennuslasien käyttöikä on keskimäärin 50 vuotta riippuen käyttökohteen olosuhteista sekä ympäröivistä rakenteista. Käytön jälkeen lasit voidaan kierrättää lähes 100%, toisin kuin lasirakenteen muut materiaalit. Kierrätettäviä lasituotteita ovat kaikki float-lasit, karkaistut turvalasit, laminoidut turvalasit sekä myöskin eristyslasielementit. Tulenkestävä lasi ja lankalasi eivät ole kierrätettäviä.

Meillä Seloy:lla lasin kierrätys on hoidettu yhteistyössä Uusioaines Oy:n kanssa. Lasia jalostettaessa tulee väkisinkin ”hukkaa” ja vuotuiset määrät ovat merkittäviä. Jotta kierrätys olisi mahdollista ja tehokasti, hukkalasi tulee lajitella omiin keräysastioihin. Meillä leikkuulinjastojen päässä on ns. pinttikolat (jätelasimurske), joihin lajittelu tehdään. Tasolasileikkuun linjaston päässä on kolat puhtaalle tasolasille (kirkas) ja värilliselle tasolasille. Lamileikkuun linjan päässä sijaitsevat omat kolansa laminoidulle lasille, tänne päätyvät myös palolasit. Oma keräyksensä löytyy myös eristyslaseille, joita tosin harvemmin meiltä menee kierrätykseen. Tulenkestävät- ja lankalasit toimitetaan jätteenhuolto laitokselle.

Kuva 1. Laminoidun lasin keräyspiste

Vaihtolavoilla oleva kierrätysmateriaali noudetaan säännöllisin väliajoin ja Uusioaines puhdistaa sekä käsittelee sen. Uusioaineksen kautta kiertää vuosittain noin 80 000 tonnia lasia, josta valmistetaan mm. uutta pakkaus- ja tasolasia, lasivillaa sekä vaahtolasimursketta.

Lasin kierrätys korjaus- ja purkutyömailla

Arvioiden mukaan Suomessa päätyy yli 20 000 tonnia hyötykäytettävää rakennuslasia muualle kuin kierrätykseen. Tässä olisi selkeä parannuksen paikka, sillä oikein prosessoituna lasia voidaan käyttää lähes ikuisesti. Toki purkamisessa syntyvän jätteen kierrättäminen vaatii hieman enemmän panostusta projektien suunnitteluun ja aikatauluttamiseen. Uusioaineksen myyntipäällikkö Katri Pohjolan mukaan lajiteltaessa purkumateriaalit jo purkutyömaalla oikein ja puhtaasti, saadaan paras tulos.

Miksi lasin kierrättäminen kannattaa?

Kiertotaloutta ajatellen lasi on erinomainen tuote koska se kiertää käytännössä ikuisesti! Kiertotalous säästää luonnonvaroja, energiaa sekä kaatopaikkojen tarvetta. Kuten jo aiemmin mainittiin, puhdistettua lasisirua käytetään raaka-aineena lasiteollisuudessa mikä osaltaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja energian sekä neitseellisten raaka-aineiden tarvetta.

  • Kertaalleen sulatetusta lasista ei vapaudu enää prosessihiilidioksidipäästöjä.
  • Lasisirun käyttö vähentää lasinsulattajan energiantarvetta
  • Jokainen 1000 kg lasia, joka valmistetaan lasisirusta kuluttaa n. 30% vähemmän energiaa kuin neitseellisistä raaka-aineista tehty.
  • Lisäksi jokainen tonni lasisirua vähentää neitseellisten raaka-aineiden tarvetta yli 1,2tonnia.

Tasolasia kerätään ja kierrätetään Suomessa vuosittain noin 38 000 tonnia – määrä voisi olla vielä suurempikin.

Kuva 2. Lasin elämä (Uusioaines, 2019)