Lasi materiaalina on suhteellisen hauras ja sen käyttökohteet nykypäivänä ovat hyvin moninaisia. Käyttökohde määritteleekin pitkälti mitä ominaisuuksia lasilta vaaditaan. Ikkunoiden lisäksi lasia käytetään paljon mm. seinä- ja kaidelasituksissa, joissa törmäys- ja putoamisvaara ovat läsnä. Vuonna 2018 astui voimaan uudistettu rakennusten käyttöturvallisuusasetus. Tämä asetus koskee uutta rakennusta, rakennuksen laajennusta ja rakennuksen kerrosalaa lisäävää tilaa sekä rakennuksen välitöntä ympäristöä. Korjaus- ja muutostöissä tätä asetusta on sovellettava, jos alkuperäinen ratkaisu on turvallisuuden kannalta ilmeisen haitallinen. Suomen tasolasiyhdistyksen tekemä ohjeistus asiasta löytyy alhaalla olevasta linkistä. Tässä ohjeistuksessa otetaan kantaa vain lasirakenteisiin.

Paras käyttöturvallisuustaso saavutetaan käyttämällä turva- ja suojalaseja. Silloin tällöin ilmenee tapauksia, joissa turvalasimääräyksiä ei ole noudatettu ja lasituksia on jouduttu vaihtamaan jälkikäteen. Uuden asetuksen mukaan turvalaseja tulee käyttää silloin, kun lasiin on vaara törmätä, sillä estetään putoaminen tai se estää murtautumisen. Turvalaseiksi luokitellaan karkaistu, laminoitu ja karkaistu-laminoitu lasi.

Karkaistu lasi on pitkäaikainen ja kestävä valinta

Karkaistu lasi on monipuolinen valinta useisiin kohteisiin. Tyypillisiä kohteita ovat mm. julkisivut (osana eristyslasia), terassilasitukset, valokatteet*, kaiteet, lasiovet, suihkuseinät jne. Rikkoutuessaan karkaistu lasi murenee pieniksi palasiksi, joilla ei ole lasille tyypillistä terävää/leikkaavaa reunaa. Särkyessään se ei siis aiheuta vahinkoa ympäristölle.

Karkaisuprosessissa lasi lämmitetään noin 650C ja tämän jälkeen jäähdytetään nopeasti. Tällä menetelmällä lasin pintaosaan jää pysyvä puristusjännitys ja sisäosaan vetojännitys. Lämpökarkaisun avulla lasin saadaan lasin lujuutta kasvatettua ja se kestää kuormitusta jopa 4-5 kertaa enemmän mitä tavallinen float-lasi. Kaikki työstöt (muodot, kolot, reiät & hionnat) on tehtävä lasiin ennen lämpökarkaisua.

Karkaistu lasi ei sovellu käytettäväksi;

  • Kun lasiin kohdistuu mahdollisia kovan terävän esineen iskuja (murronsuoja)
  • Kun rikkoutumisesta aiheutuu putoamisvaara
  • Kattolasitusten ylimmäksi lasiksi suositellaan karkaistua ja alimmaksi lasiksi laminoitua lasia*

Laminoitu lasi on sitkeä ja vaikeasti rikottava

Laminointiuunissa kuumuuden ja paineen alaisena syntyy mekaanista rasitusta kestävää ja optisilta ominaisuuksiltaan laadukasta lasia. Laminoitu lasi koostuu kahdesta tai useammasta lasilevystä, jotka on laminoitu yhteen – yleisimmät laminoinnissa käytetyt kalvot ovat PVB ja EVA. Laminoidun turvalasin rikkoutuessa elastinen kalvo pitää lasin koossa, ja sirpaleet jäävät siihen kiinni samalla pienentäen pistohaavojen riskiä.

Laminoidun turvalasin kestävyys riippuu välikerroksen tyypistä, laminointikalvokerroksista sekä lasityypistä- ja paksuudesta. Käyttöturvallisuusasetuksen mukaan laminoitua turvalasia tulee käyttää, kun lasin rikkoutuminen aiheuttaa putoamisvaaran tai kun lasituksen alareunan korkeus lattiasta on alle 0,7 m ja tasojen välinen korkeusero yli 1,0 m. Laminoidun lasin käyttökohteita ovat mm. julkisivulasit, katutasojen lasitukset, murronsuojalasit, väliseinät ja ääneneristyslasit.

Tärkeimmät ominaisuudet:

  • Vähentää henkilövahinkoriskiä
  • Estää UV-säteet 90%:sti, useammalla kalvolla UV-säteily saadaan blokattua lähes 100%
  • Lisää ääneneristävyyttä
  • Suojaa ilkivaltaa ja murtautumista vastaan

Karkaistu-laminoitu lasi – yhdistelmälasi on iskunkestävä

Yhdistelmälaseissa yhdistyvät molempien lasityyppien parhaat ominaisuudet: lämpötilaerojen sietokyky, iskunkestävyys, mekaaninen lujuus, uv-suoja ja ääneneristävyys.

Karkaistu-laminoitu turvalasi valmistetaan laminoimalla yhteen kaksi tai useampia karkaistua turvalasia yhteen. Rikkoutuessaan karkaistu lasi murenee pieneksi tylpiksi palasiksi ilman haavautumisriskiä ja laminointikalvo pitää rakenteen kasassa samalla poistaen putoamisriskin. Käyttökohteina voidaan pitää tiloja, joissa edellytetään erityistä turvallisuutta ja lujuutta. Tällaisia kohteita ovat mm. julkisten tilojen väliseinät, palloiluhallien ja muiden urheilutilojen lasitukset  kaiteet ja portaat. Lisäksi kaikki reiälliset pistekiinnityksellä asennettavat lasit tulee olla karkaistu-laminoitua.

Käyttöturvallisuus lasirakenteet: https://bit.ly/396YGox