Mittaamme tasaisesti henkilöstömme työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä, ja käsittelemme henkilöstön tilannetta johtoryhmätasolla säännöllisesti. Tämä vuosi on ollut Seloylle vaiheikas ja paikoin henkilöstömme on ollut aika kovilla. Vastapainoksi olemme toteuttaneet hyvinvointihankkeen ja mitanneet henkilöiden kokonaistilannetta, kouluttaneet henkilöstöä työhyvinvoinnin asioissa ja tehneet muutoksia palkitsemis- ja tukemiskäytäntöihin. Meillä tilanne on erittäin hyvä, ja teemme kovasti töitä sen eteen että tilanne pysyykin hyvänä.

Henkilöstön omien vastausten perusteella Seloylaisista

  • 91% kokee arvostusta työyhteisössä
  • 88% kokee työkuntonsa hyväksi tai erinomaiseksi
  • 94 % viihtyy työssään hyvin tai erinomaisesti
  • 94% määrittelee työssäjaksamisensa hyväksi tai erinomaiseksi.

Henkilöstön viihtyminen. Kukaan ei viihdy huonosti, ja kohtalaisesti viihtyviäkin on vain pieni osa.

 

Henkilöstöpolitiikkamme kantavia linjauksia ovat tasapuolisuus, joustavuus ja ketteryys. Jokaista työntekijää kohdellaan tasapuolisesti ja kaikilla on mahdollisuus tulla kuulluksi. Pyrimme palvelemaan työntekijöitämme yksilöllisesti ja joustavasti, aivan kuten asiakkaitammekin. Henkilöstöä koskevat päätökset voidaan tehdä nopeasti ilman byrokratiaa, ja uusia asioita kokeillaan rohkeasti.
Siksi meillä viihdytään.