Meiltä kysytään monesti neuvoa liittyen eristyslasien auringonsuojaukseen ja työselityksissä vilahtelevat LT, g- ja muut arvot eivät aina ole kaikille selkeitä. Yritän tässä nyt avata peruskäsitteitä ja mitä auringonsuojalaseilla on mahdollista tehdä ja mitä ei. Nykyaikaiset auringonsuojalasit ovat pääsääntöisesti kirkkaita ja verraten neutraaleja auringonsuojalaseja. Edelleen on käytössä myös ns. massavärjätyt ja peiliheijasteiset – joko kirkkaat tai värilliset lasit, mutta tässä keskityn enemmän pinnoittamalla valmistettuihin uudempiin auringonsuojalaseihin, joissa lähes poikkeuksetta on myös selektiivi-ominaisuus.

LT-arvo tarkoittaa lasin valonläpäisyä, joka auringonsuojalaseissa on yleensä alhaisempi kuin ”tavallisissa” laseissa. Auringonsuojapinnoitteet siis leikkaavat jonkin verran valonläpäisyä, mutta samalla leikataan isompi osa energian kokonaisläpäisyä ja näin saavutetaan auringonsuojaominaisuus. Valo on osaltaan energiaa ja leikkaamalla valoa, myös läpi tulevan energian määrä laskee. Massavärjättyjen lasien auringonsuojaominaisuus perustuu juuri tähän. Auringonsuojalasien nimissä on usein kaksiosainen numerosarja esim. Suncool 70/35, jossa tämä ensimmäinen luku tarkoittaa valonläpäisyä, joka lasilla saavutetaan. Jälkimmäinen luku osoittaa aurinkoenergian kokonaisläpäisyä (g- ja sf-arvo). Mitä korkeampi valonläpäisyarvo on, niin sitä parempi ja g-arvossa alhaisempi arvo on yleensä tavoitellumpi. Nykyisessä energia-ajattelussa ei kuitenkaan yleensä valita auringonsuojalaseja rakennuksen itä- ja pohjoissivuille, vaan niistä pyritään ottamaan hyöty irti auringon ilmaisesta energiasta.

Valonläpäisy ja energia kulkevat käsi kädessä ja silloin tällöin törmäämme vaatimuksiin, joita ei ole mahdollista toteuttaa. Eli pyydetään liian korkeaa valonläpäisyä suhteessa g-arvoon. Aiemmin suhdeluku näille kahdelle arvolle oli kaksi, mutta pinnoitetekniikan kehityttyä on päästy jo tätä parempiin arvoihin (esim. Suncool Q 60/25). Parhaimmillaan aurinkoenergian kokonaisläpäisy saadaan painettua jopa 16 %:iin tosin näin alhaisen g-arvo saavuttamiseksi valonläpäisykin painuu 27 %:iin ja lasi on jo verraten tumma. Auringonsuojalasienkin valonläpäisyä on mahdollista parantaa käyttämällä vähärautaisia lasilaatuja (esim. Optiwhite). Samalla tulee myös muistaa, että kun valonläpäisyä kasvatetaan, niin aurinkoenergian kokonaisläpäisy kasvaa (huononee). Usein Optiwhite-tuotteilla haetaankin lisää kirkkautta lasille ja vähennetään lasille ominaista vihertävää sävyä, ei niinkään tavoitella korkeampaa valonläpäisyä. Käytettävistä tuotteista kuitenkin riippuu, kuinka suuri vaikutus Optiwhite-tuotteiden käytöllä on.

Auringonsuojalasi on oltava aina eristyslasin (rakenteen) uloin lasi. Poikkeuksen tähän tekee suomalaiset MSE-ikkunat, joissa ulkopuitteessa on float-lasi ja sisäpuitteessa on eristyslasi. Näissä auringonsuojaus on kuitenkin eristyslasissa, koska nykyaikaiset auringonsuojalasit ovat ns. pehmeäpintaisia ja pinnoite pitää sulkea eristyslasin sisään. Tämä rakenne aiheuttaa rajoitteita käytettäviin lasilaatuihin ja aivan huippu g-arvoihin ei MSE-ikkunalla päästä, mutta useimmiten saavutettavat arvot ovat aivan riittävät. Olen törmännyt myös harhakäsitykseen, ettei nykyisellä auringonsuojalasitekniikalla päästä kovinkaan hyviin auringonsuoja-arvoihin, vaan auringonsuojaus vaatii aina ulkoisten apuvälineiden esim. kaihtimien käyttöä tai että auringonsuojaus julkisivussa on edullisempaa toteuttaa ulkoisin apuvälinein. Näin ei kuitenkaan ole, koska auringonsuojaus ei ole kovinkaan kallis lisäominaisuus, kun se otetaan huomioon rakennusvaiheessa ja lisäksi sen käyttö on täysin ilmaista, eikä vaadi minkäänlaisia huoltotoimenpiteitä normaalin ikkunanpesun lisäksi. Nykyään auringonsuojalaseja on saatavissa myös monina eri lasilaatuina ja lisäominaisuuksilla varustettuna esim. huurtumattomuus ja itsepuhdistuvuus, eli auringonsuojan käyttö ei juurikaan rajoita muita eristyslasilta vaadittuja ominaisuuksia. Myös karkaistut ja karkaistut laminoidut auringonsuojalasit ovat nykyään hyvin saatavissa, eli kattolasitkin onnistuvat vaivattomasti ja lyhyellä toimitusajalla.