Satunnaisesti törmäämme tilanteeseen, jossa työmaalla lasi on joko rikkoutunut tai se on muuten vaurioitunut, esimerkiksi naarmuuntunut. Nämä tilanteet ovat aina ikäviä, mutta suuri osa niistä olisi mahdollista välttää helpoilla toimenpiteillä. Eristyslaseilla ei ole rikkoutumistakuuta, mutta usein työmaa-aikaiset lasirikot mielletään valmistajan tai asentajan virheeksi, varsinkin kuluttajien taholla ja näistä aiheutuu ikäviä selvittelytilanteita. Usein syy lasin rikkoutumiselle työmaalla on lämpöshokki, eli lasin eteen tai taakse on varastoitu tavaraa, joka aiheuttaa puolivarjon lasille. Tällöin lasin sisäiset lämpötilaerot nousevat liian suureksi ja lasi rikkoutuu. Rikko voi toki johtua myös muista ulkoisista tekijöistä esim. jonkin esineen kaatumisesta lasia vasten tai lämmittimen tai voimakkaan valonlähteen aiheuttamasta pistemäisestä lämpökuormasta lasille.

Myös lasien naarmuuntuminen työmaalla on aika ajoin ongelma. Osittain naarmut johtuvat siitä, että muuratessa tai rapatessa taloa laseihin pääsee laastia tai niitä sisältäviä valumavesiä, jotka syövyttävät lasin pintaa. Jos laseja ei suojata tai jäämiä ei huuhdella lasilta riittävän nopeasti pois, kuivuu aine lasin pintaan, eikä sitä enää myöhemmin pysty pesemällä poistamaan. Näissä tapauksissa laasti poistetaan monesti väkisin hankaamalla ja lasit naarmuuntuvat. Naarmuja voidaan nykyisin poistaa koneellisesti hiomalla, mutta tämä on suhteellisen kallista ja aikaa vievää, eikä aina edes onnistu. Tällöin ainoa vaihtoehto on vaihtaa lasit, mikä tietysti on hiontaa kalliimpi vaihtoehto. Myös tarrojen poistossa tulee toisinaan naarmuja. Lasin valmistusaikaiset tarrat kannattaa siis poistaa melko nopeasti asennuksen jälkeen, koska sääolosuhteet haurastuttavat tarran pintamateriaalia ja aurinko sulattaa liimaa, jolloin se tarttuu kovemmin lasiin kiinni. Kuukausien kuluttua tarra voi poistettaessa repeytyä ja liima jäädä lasipintaan. Liimaa ei kannata poistaa väkisin hankaamalla tai raapimalla, ettei lasin pinta vaurioidu. Tällaisessa tilanteessa kannattaa turvautua esim. MEK-liuottimeen ja esim. 000-teräsvillaan, jolla liiman saa pois lasista naarmuttamatta lasipintaa.

Kannustamme myyjiä ohjeistamaan työmaita mahdollisimman selkeästi lasien käsittelystä, suojaamisesta, takuista ja lasiin liittyvistä erityisominaisuuksista. Kauppaa tehdessä kannattaa takuuehdot antaa tilaajalle luettavaksi. Ehdot sisältävät muutakin tärkeää tietoa lasin vastaanotosta, varastoinnista, standardeista ym. Tällöin tilaajalla on ainakin ollut mahdollisuus tutustua sovellettaviin ehtoihin. Tärkeää on myös ohjeistaa tilaajaa, että ulkoseinälasituksen läheisyyteen, eteen tai taakse, ei saa sijoittaa lasin osittain peittävää materiaalia, koska se altistaa lasin lämpöshokkirikkoutumiselle. Jos lasit halutaan suojata likaantumiselta, tulee suojauksen olla koko lasin alalla ja se tulee olla taustaltaan tuulettuva, huolimatta siitä tuleeko suojaus lasin sisä- tai ulkopuolelle. Pelkkä sisäpuolinen suojaus altistaa lasin lämmönnousulle, eli suojan ja lasin väli pitää olla hyvin tuuletettu.

Samat ohjeet rikkoutumiseen ja naarmuuntumiseen liittyen koskevat toki myös lasin käyttöaikaa, ei pelkästään työmaa-aikaa. Lasia ei siis saa osittain varjostaa myöskään käytössä esim. verhoilla, kaihtimilla, huonekaluilla ym. Alla on linkki lasin takuu- ja toimitusehtoihin sekä tärkeimmät pointit kootusti:

  • Varastoinnissa suojaus sateelta
  • Säilytys varjossa (suora auringonpaiste voi kuumentaa suojamuovissa olevia laseja liikaa)
  • Kolhuja varottava
  • Roiskeet ja imukupin jäljet pyyhittävä pois heti
  • Yhteensopivat aineet asennuksessa
  • Muurausjäämien tai laastia sisältävän veden valuminen lasille estettävä
  • Vältettävä lämmönlähteiden esim. rakennuslämmittimien asettaminen liian lähelle lasia
  • Ei varjoja lasille (Osittainen peitto, tämä hyvin yleistä työmailla, kun kasataan tavaraa lasien eteen tai suojataan osittain)

Takuuehdot

Toimitusehdot